Numerologi – fup eller fakta?

0
1032
love-is-love

Når man slår begrebet numerologi op, beskrives praksissen som en pseudovidenskab. Med det menes, at der er tale om en størrelse, der minder om en videnskab, men som alligevel ikke er fuldstændig lig videnskabelig praksis. Dette afspejler meget præcist den tilgang, mange har til disciplinen. Mens nogle troligt behandler numerologien som var den en faktisk videnskab baseret helt og holdendt på fakta, er andre af den klare overbevisning, at disciplinen ikke er andet end rent fup. Men hvad er numerologi egentlig? Fup eller fakta?

Hvad er numerologi?

Som nævnt karakteriseres numerologi som en pseudovidenskabelig praksis. Dens formål er at søge at fastslå sammenhænge mellem forskellige bogstavkombinationer. Selve ordet ”numerologi” stammer fra det latinske ”numerus,” der altså betyder nummer samt det græske ord ”logia,” som kan oversættes til viden, tanke eller læren om. På denne baggrund kan man altså sige, at numerologi er læreren om numre. Det kan måske lyde underligt, når nu disciplinens formål er at fastslå sammenhænge mellem bogstavkombinationer. For hvor er sammenhængen mellem bogstave og numre?

Når en numerolog arbejder, bruger vedkommende så at sige tal, som deres sprog. Ved at bruge tal, hævder numerologer, at de kan afkode og potentielt afsløre forskellige skjulte energimæssige sammenhænge i livet – det er altså sådanne energimæssige sammenhænge, der ligger i bogstavkombinationer.

Numerologien baserer sig på en idé om, at tal er udtryk for energier og vibration, som kan påvirke mennesker på forskellige måder. Den mest alment kendte måde, numerologi anvendes på, er når en person går til en numerolog for at få afkodet energierne i vedkommendes navns sammensætning og måske vælger at skifte deres navn på denne baggrund. Når nogen gør dette, er det altså i håb om at forbedre sine energier. Har du før stiftet bekendtskab med numerologi, er der også stor chance for, at det er i sådan en sammenhæng.

Numerologi er en gammel disciplin, som har været dyrket mange forskellige steder på kloden. Da disciplinen er mundtligt overleveret gennem tiden, er der ingen, der præcis ved, hvor numerologien stammer fra – om end der er mange historier og myter om, hvor og hvornår traditionen er opstået.

Hvad kræver numerologi?

Når numerologi kaldes en pseudovidenskab, er det fordi, disciplinen baserer sig på en lære, som alle i virkeligheden kan tillære sig. Numerologer hævder således ikke at have nogen former for overnaturlige evner. Nogle tror, at numerologer er clairvoyante, men det er en misforståelse. Det er blandt andet denne misforståelse, som gør, at mange med det samme afskriver numerologi som fup. Har du tilstrækkeligt med interesse og lyst til at lære om numerologi, kan du i virkeligheden gøre det. Det eneste, det kræver, er koncentration og viljestyrke – præcis som tilfældet også er det, hvis du beslutter dig for at lære en hvilken som helst anden kundskab.

Argumenter for og imod

Det faktum, at numerologi ikke betragtes som en faktisk videnskab, skyldes, at det ikke kan påvises på videnskabelig vis, at traditionen rent faktisk er baseret på fakta, og at dens praksis har nogen faktisk effekt. Det er blandt andet dette, der gør, at mange har en vis skepsis over for disciplinen og mener, at dens primære formål er at franarre mennesker penge ved at love dem guld og grønne skove, hvis bare de besøger en numerolog og skifter deres navn. Den manglende mulighed for på videnskabelig vis at påvise, at man ved at aflæse tal på en bestemt måde kan afkode og afsløre energimæssige sammenhænge er altså et af numerologiens største problemer.

Mange mener dog, at det i virkeligheden er uden betydning, om man kan påvise det faktuelle i disciplinens virke, så længe den kan hjælpe mennesker til et bedre og gladere liv. Her indvendes dog ofte, at man i stedet for at aflægge besøg hos en numerolog i stedet kunne besøge en psykolog, som rent faktisk baserer sit virke på en videnskabelig disciplin, som er udviklet ved hjælp af videnskabeligt funderede metoder. I linje med dette argument, er et central argument mod numerologi også, at disciplinen kan være med til at plante idéer om problemer i folk hoveder – problemer, som vedkommende måske ikke engang selv var bevidst om før sit besøg hos en numerolog. Når numerologen først planter idéer om problemer i hovedet hos folk for bagefter at tilbyde dem en løsning på selv samme problemer, er det ikke svært at få øje på, hvorfor mange forholder sig kritiske over for traditionen.

Men lige så svært, som det kan være at påvise, at numerologi faktisk virker, lige så svært er det også at påvise, at det ikke gør. Når mange mennesker efter et besøg hos en numerolog beretter om et bedre og gladere liv, må man nødvendigvis stille sig selv spørgsmålet om ikke numerologens virke kan være gavnligt – om det er baseret på fakta eller ej.

Fup eller fakta?

Om numerologi kan karakteriseres som fup eller fakta afhænger egentlig af, hvordan man karakteriserer de to begreber. Er man af den overbevisning, at noget først kan kaldes fakta, når det er videnskabeligt bevist, må numerologi kaldes fup. Baserer man nærmere sin tilgang til disciplinen på spørgsmålet om, hvorvidt den har evnen til at hjælpe folk, så er det svært at benægte, at den kan have gavnlige effekter i visse tilfælde – om så denne effekt er placebo eller ej. Vil du gerne lære mere om numerologi, er der ikke noget, der står i vejen for, at du kan gøre det – også selvom du ikke tror på disciplinens antagelser.

EFTERLAD ET SVAR

Indtast venligst din kommentar!
Indtast venligst dit navn her